Рішення № 575 від 07.11.2017
Про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц

Керуючись Законом України «Про радіочастотний ресурс України», Указом Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління», Планом заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, Порядком проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженим рішенням НКРЗІ від 30.05.2017 № 281 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2017 за № 1115/30983, враховуючи План використання радіочастотного ресурсу України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, постанову Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України», Порядок залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993, Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, рішення НКРЗІ від 17.10.2017 № 537 «Про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних або тендерних засадах», рішення НКРЗІ від 27.10.2017 № 550 «Про затвердження Плану конверсії смуг радіочастот 2510-2545, 2565-2570, 2630-2665 та 2685-2690 МГц для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE)», рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України», інші нормативно-правові та розпорядчі акти, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Провести тендер на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот  2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц (далі - тендер).

2. Затвердити:

2.1) Умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот 2510‑2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц (далі - Умови тендеру), що додаються.

2.2) дату початку тендеру – 23 січня 2018 року.

3. Утворити Тендерну комісію з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц та затвердити її склад, що додається.

4. Призначити осіб, відповідальних за приймання та зберігання документів, які подаються суб’єктами господарювання для участі в тендері:

1) Романов Сергій Васильович, заступник начальника відділу правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення НКРЗІ;
2) Нестерук Віталій Іванович, головний спеціаліст відділу правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення НКРЗІ;
3) Синявська Тетяна Григорівна, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення Департаменту правового забезпечення НКРЗІ.

5. У термін до 10 листопада 2017 року включно опублікувати на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ оголошення про проведення тендеру (додаток), а також Умови тендеру.

6. Департаменту забезпечення діяльності:

- забезпечити виконання пункту 5 цього рішення та організацію інформаційного і матеріально-технічного забезпечення проведення тендеру;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на веб-сайті НКРЗІ та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

7. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку відповідно до підпункту 2 пункту 3 Протоколу № 43 засідання Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 забезпечити інформування Кабінету Міністрів про Умови тендеру.

Голова НКРЗІ

О.Животовський