Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки

Інформація щодо набору відкритих даних

1.

Найменування набору даних

Річні зведені фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки 

2.

Стислий опис змісту набору даних

Річні зведені основні фінансові показники УДЦР

3.

Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних

Господарський кодекс стаття 73 пункт 8 

4.

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська

5.

Формат (формати), в якому доступний набір даних

pdf

6.

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

7.

Періодичність оновлення набору даних

За рік

8.

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Виконання фінансового плану УДЦР

9.

Відповідальна особа

Глушковська І.П.

10.

E-mail відповідальної особи

vbf@nkrzi.gov.ua


2019 рік

Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)» (станом на 31.03.2019)
Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)» (станом на 30.06.2019)
Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)» (станом на 30.09.2019)

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (за І квартал 2019 року)
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (за І півріччя 2019 року)
Форма № 2 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)» (станом на 30.09.2019)


2018 рік

Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)»
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»
Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (річна)
Форма № 4 «Звіт про власний капітал» (річна)
Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»


2017 рік

Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)»
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»
Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (річна)
Форма № 4 «Звіт про власний капітал» (річна)
Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»


2018 рік

Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)» (станом на 31.03.2018)
Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)» (станом на 30.06.2018)
Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)» (станом на 30.09.2018)

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (за І квартал 2018 року)
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (за I півріччя 2018 року)
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (за 9 місяців 2018 року)Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних

1

Найменування набору даних

Баланс (форма 1-дс)
Звіт про фінансові результати (форма 2-дс)
Звіт про рух грошових коштів (форма 3-с)
Звіт про власний капітал (форма 4-дс)
Примітки до річної фінансової звітності (5-дс)

2

Стислий опис змісту набору даних

Річний звіт за 2018 рік

3

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

українська

4

Формат (формати), в якому доступний набір даних

pdf

5

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

6

Дата актуальності даних у наборі даних

25.03.2019

7

Періодичність оновлення набору даних

30.04.2020

8

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Річна фінансова звітність

9

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

НКРЗІ

10

Відповідальна особа

Деяк О.П.

11

E-mail відповідальної особи

vbo@nkrzi.gov.ua


2018 рік

БАЛАНС НКРЗІ на 01.01.2019 (форма № 1-дс)
ЗВІТ про фінансові результати за 2018 рік (форма № 2-дс)
ЗВІТ про рух грошових коштів за 2018 рік (форма № 3-дс)
ЗВІТ про власний капітал за 2018 рік (форма № 4-дс)
ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма № 5-дс)


2017 рік

БАЛАНС НКРЗІ на 01.01.2018 (форма № 1-дс)
ЗВІТ про фінансові результати за 2017 рік (форма № 2-дс)
ЗВІТ про рух грошових коштів за 2017 рік (форма № 3-дс)
ЗВІТ про власний капітал за 2017 рік (форма № 4-дс)
ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності за 2017 рік (форма № 5-дс)