Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку

Найменування набору даних

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку

Стислий опис змісту набору даних

Документ містить затверджений рішенням НКРЗІ від 29 листопада 2016 року № 623 Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

українська

Формат (формати), в якому доступний набір даних

xls

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 16.07.2019

Періодичність оновлення набору даних

протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру

Ключові слова, які відображають

основний зміст набору даних

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Ліщинський Микола Вікторович
Федієнко Олена Миколаївна

E-mail  відповідальної особи

lmv@nkrzi.gov.ua
dem@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних

Формат

Параметри

Призначення

№ №п

числовий

-

Порядковий номер у реєстрі

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи- підприємця

текстовий

-

Організаційно правова форма та назва суб’єкта господарювання у сфері поштового зв’язку

Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

числовий

-

-

Місцезнаходження (місце проживання) оператора поштового зв’язку

текстовий

-

Зазначається місцезнаходження – реєстрація суб’єкта господарювання, місце проживання - для ФОП, які здійснюють діяльність у сфері поштового зв’язку

Адреса для листування

текстовий

-

Зазначається місцезнаходження – реєстрація суб’єкта господарювання, місце проживання - для ФОП, які здійснюють діяльність у сфері поштового зв’язку

Контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса (e-mail), адреса веб-сайту

числовий та текстовий

-

Зазначаються контактні дані суб’єкта господарювання який здійснює діяльність в сфері поштового зв’язку

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

текстовий

-

Зазначається ПІБ. керівника суб’єкта господарювання який здійснює діяльність в сфері поштового зв’язку

Перелік послуг поштового зв’язку, що надаються

текстовий

-

Відповідно до пункту 7 додатку 1 рішення НКРЗІ від 29 листопада 2016 року № 623 зазначається від діяльності оператора поштового зв’язку

Територія здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

текстовий

-

Зазначається територія здійснення діяльності на якій суб’єкт господарювання здійснює діяльність у сфері поштового зв’язку

Номер та дата рішення НКРЗІ про внесення інформації до реєстру

числовий

-

Зазначається номер та дата рішення НКРЗІ, згідно з яким внесено нову позицію до Реєстру

Примітка

числовий та текстовий

-

Зазначення № та дата рішення про виключення та внесення змін суб’єкту господарювання який здійснює діяльність в сфері поштового зв’язку

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку (станом на 16.07.2019)