Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

Найменування набору даних

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України (зведений)

Стислий опис змісту набору даних

Перелік типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України:

 1. Номер за списком
 2. Номер та дата рішення НКРЗІ, про внесення інформації 
 3. Назва РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої або в комплекті постачання входить РЕЗ або ВП) 
 4. Код продукції згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) (за наявності) 
 5. Код продукції згідно з УКТЗЕД (для продукції іноземного походження) (за наявності) 
 6. Інформація про характеристики та опис ознак (призначення, функцій) продукції для заборони згідно з пунктом 5 розділу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ, від 13.02.2018 № 78 
 7. Інформація про походження та/або ланцюги постачання відповідної продукції в Україні (у тому числі поштова адреса або адреса інтернет-магазину) (за наявності) 
 8. Додаткова інформація, яка дає змогу ідентифікувати зазначену продукцію (за наявності, наприклад, смуги радіочастот, опис технології, технічні параметри, схожі типи, фотографії або графічне зображення, ідентифікація, маркування тощо)
 9. Довідкова необхідна інформація

Перелік типів (видів) РЕЗ (ВП), що потребують спеціального порядку оформлення:

 1. Номер за списком 
 2. Номер та дата рішення НКРЗІ, про внесення інформації 
 3. Назва РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої або в комплекті постачання входить РЕЗ або ВП) 
 4. Код продукції згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) (за наявності) 
 5. Код продукції згідно з УКТЗЕД (для продукції іноземного походження) (за наявності) 
 6. Інформація про характеристики та опис ознак (призначення, функцій) продукції, визначення умов використання (експлуатації) в Україні 
 7. Опис суб'єктів (найменування), яких стосується спеціальний порядок оформлення 
 8. Обмеження кількості продукції 
 9. Додаткова інформація, яка дає змогу ідентифікувати зазначену продукцію (за наявності) 
 10. Довідкова необхідна інформація

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Реєстр ведеться українською мовою. Назви РЕЗ або ВП (продукції, радіообладнання) та інша інформація, що використовується для ідентифікації, можуть додатково наводитися англійською мовою

Формат (формати), в якому доступний набір даних

у форматі .XLS, PDF

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

у файлі-контейнері формату .ZIP

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 02.07.2019

Періодичність оновлення набору даних

протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України (Спеціальний реєстр)

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Кузнецов Олексій Миколайович

E-mail відповідальної особи

rf@nkrzi.gov.ua