Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Інформація щодо набору відкритих даних

1.

Найменування набору даних

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки

2.

Стислий опис змісту набору даних

Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан)»

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» (річна)

Форма № 4 «Звіт про власний капітал» (річна)

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

3.

Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних

Господарський кодекс стаття 73 пункт 8

4.

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська

5.

Формат (формати), в якому доступний набір даних

pdf

6.

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

7.

Періодичність оновлення набору даних

Щоквартально

8.

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Фінансова звітність УДЦР

9.

Відповідальна особа

Глушковська І.П.

10.

E-mail відповідальної особи

vbf@nkrzi.gov.ua