Плани перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування

Інформація щодо набору відкритих даних

Найменування набору даних

План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на перший квартал 2020 року

Стислий опис змісту набору даних

План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на перший квартал 2020 року

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська

Формат (формати), в якому доступний набір даних

*xls(x)

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 03.12.2019

Періодичність оновлення набору даних

Щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

План перевірок

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Гринь Олександр Леонідович  

E-mail відповідальної особа

gryn@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних

Формат

Параметри

Призначення

№ з/п

число

-

№ з/п

Найменування користувача

текст

-

Найменування користувача

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

число

-

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження
(місце проживання)

текст

-

Місцезнаходження
(місце проживання)

Група
користувача РЧР

текст

-

Група
користувача РЧР

Граничний строк перевірки

дата

-

Граничний строк перевірки

План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на перший квартал 2020 року (станом на 03.12.2019)
План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на четвертий квартал 2019 року (станом на 03.09.2019)
План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на третій квартал 2019 року (станом на 11.06.2019)
План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2019 року (станом на 11.06.2019)
План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на четвертий квартал 2016 року (станом на 06.09.2016)
План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на третій квартал 2016 року
План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2016 року