Плани перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій

Інформація щодо набору відкритих даних

Найменування набору даних

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік

Стислий опис змісту набору даних

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська мова

Формат (формати), в якому доступний набір даних

*xls(x)

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 26.11.2018

Періодичність оновлення набору даних

Щорічно до 1 грудня року, що передує плановому

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

План перевірок

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Гринь Олександр Леонідович  

E-mail відповідальної особа

gryn@nkrzi.gov.ua

 

Опис складу (елементів) набору даних

Формат

Параметри

Призначення

№ з/п

число

-

№ з/п

Найменування суб’єкта господарювання

текст

-

Найменування
(прізвище, ім’я, по батькові)
суб’єкта ринку телекомунікацій

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

текст

-

Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта)

число

-

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта)

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)

текст

-

Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю

Ступінь ризику текст  

Ступінь ризику

 Дата початку здійснення заходу

дата   Дата початку здійснення заходу

Строк здійснення заходу

число   Строк здійснення заходу

Річний план  здійснення заходів державного нагляду (контролю) НКРЗІ суб’єктів ринку телекомунікацій на 2020 рік (станом на 26.11.2019)

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) НКРЗІ на 2019 рік 

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на четвертий квартал 2016 року (станом на 20.12.2016)

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на третій квартал 2016 року (станом на 07.06.2016)

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на другий квартал 2016 року