Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

1.

Найменування набору даних

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

2.

Стислий опис змісту набору даних

1) конкретні типи радіообладнання, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, відомості про виробника;

2) конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно;

3) рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та узагальнені умови застосування РЕЗ та ВП

3.

Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних

Закон України «Про радіочастотний ресурс України», пункти 10-12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355

4.

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Реєстр ведеться українською мовою. Назви радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв (продукції, радіообладнання) та інша інформація, що використовується для ідентифікації, можуть додатково наводитися англійською мовою

5.

Формат (формати), в якому доступний набір даних

XLS, p7s

6.

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

ZIP

7.

Періодичність оновлення набору даних

протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення

8.

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Дозволене радіообладнання, умови застосування радіообладнання, Технічний регламент радіообладнання, умови експлуатації радіоелектронних засобів

9.

Відповідальна особа

Кузнецов Олексій Миколайович

10.

E-mail відповідальної особи

o.kuznetsov@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних


Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування у форматі .ZIP (станом на 18.02.2020):

Розділ І. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Розділ ІІ. Відомості про виробника

Розділ ІІІ. Умови експлуатації

Розділ ІV. Конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно