Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

Найменування набору даних

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Стислий опис змісту набору даних

  1. конкретні типи радіообладнання, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355;
  2. конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно;
  3. рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та узагальнені умови застосування РЕЗ та ВП

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Реєстр ведеться українською мовою. Назви РЕЗ або ВП (продукції, радіообладнання) та інша інформація, що використовується для ідентифікації, можуть додатково наводитися англійською мовою

Формат (формати), в якому доступний набір даних

Розділи І, ІІ та ІV: текстові дані у форматі .XLSХ, розділ ІІІ текстові дані у форматі .PDF

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

знаходяться у файлі-контейнері формату .ZIP

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 10.09.2019

Періодичність оновлення набору даних

протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, відомості про виробника, умови експлуатації, конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Кузнецов Олексій Миколайович

E-mail відповідальної особи

rf@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних


Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування у форматі .ZIP (станом на 10.09.2019):

Розділ І. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Розділ ІІ. Відомості про виробника

Розділ ІІІ. Умови експлуатації

Розділ ІV. Конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно