Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

1.

Найменування набору даних

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

2.

Стислий опис змісту набору даних

1) найменування або ПІБ суб’єкта господарювання який отримав ліцензію;

2) дані з ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України: - номер та дата видачі ліцензії;

 - радіотехнологія;

- смуга радіочастот;

- регіон користування;

- статус ліцензії

3.

Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних

Закон України «Про радіочастотний ресурс України», рішення НКРЗІ про  ліцензування на користування радіочастотним ресурсом України.

Призначенням збору інформації є оприлюднення інформації щодо ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

4.

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська

5.

Формат (формати), в якому доступний набір даних

XLS

6.

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

7.

Періодичність оновлення набору даних

Раз на місяць

8.

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

9.

Відповідальна особа

Буга Олена Тихонівна,
Серветник Юрій Валентинович

10.

E-mail відповідальної особи

o.buga@nkrzi.gov.ua,
servetnik@nkrzi.gov.ua

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (станом на 31.01.2020)