Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

Найменування набору даних

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій

Стислий опис змісту набору даних

Документ містить затверджений рішенням НКРЗІ від 01 листопада 2012 року № 560 Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій

Відомості про мову інформації, яка
міститься у наборі даних

українська

Формат (формати), в якому
доступний набір даних

xls

Формат стиснення набору даних
(за наявності такого стиснення)

-

Дата актуальності даних у наборі
даних

Станом на 27.08.2019

Періодичність оновлення набору
даних

Щомісяця

Ключові слова, які відображають
основний зміст набору даних

Реєстр, оператори телекомунікацій, провайдери телекомунікацій

Відомості про розпорядника
інформації, у володінні якого
перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Шахман Юлія Миколаївна
Мосунов Андрій Юрійович

E-mail  відповідальної особи

shahman@nkrzi.gov.ua
aum@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних

Формат

Параметри

Призначення

№ з/п

числовий

-

Порядковий номер у реєстрі

Суб'єкт господарювання (найменування/прізвище, ім'я, по батькові)

текстовий

-

Організаційно правова форма та назва суб’єкта господарювання у сфері телекомунікацій

Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

числовий

-

-

Статус заявника

текстовий

-

Оператор або провайдер

Місцезнаходження (місцепроживання)

текстовий

-

Зазначається місцезнаходження – реєстрація суб’єкта господарювання, місце проживання - для ФОП, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій

Контактні дані (телефон, e-mail, URL)

числовий та текстовий

-

Зазначаються контактні дані суб’єкта господарювання який здійснює діяльність в сфері телекомунікацій

ПІБ. керівника

текстовий

-

Зазначається ПІБ. керівника суб’єкта господарювання який здійснює діяльність в сфері телекомунікацій

Вид діяльності

текстовий

-

Відповідно до додатку 5 рішення НКРЗІ від 01 листопада 2012 року № 560 зазначається від діяльності оператора або провайдера

Територія здійснення діяльності

текстовий

-

Зазначається територія здійснення діяльності на який суб’єкт господарювання здійснює діяльність у сфері телекомунікацій

Номер та дата рішення про включення до реєстру

числовий

-

Зазначається номер та дата рішення НКРЗІ, згідно з яким внесено нову позицію до Реєстру

Номер та дата повідомлення НКРЗІ про включення до реєстру

числовий

-

Зазначається номер та дата повідомлення НКРЗІ про включення до реєстру суб’єкта господарювання який здійснює діяльність в сфері телекомунікацій

Примітка

числовий та текстовий

-

Зазначення № та дата рішення про виключення та внесення змін суб’єкту господарювання який здійснює діяльність в сфері телекомунікацій

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій (станом на 27.08.2019)