Рішення № 684 від 27.12.2016
Про відмову у продовженні строку дії ліцензії ТОВ «ЛІНКОМ-3000»

 Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон), розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІНКОМ-3000» (34832752, м. Київ) від 13.12.2016 № 2957-Л (вхідний НКРЗІ № 13583 від 13.12.2016) про продовження строку дії ліцензії серії АВ № 501067 від 06.04.2010 на надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв’язку з використанням лише технології ІР-телефонії на території України, а також враховуючи вимоги:

частини сьомої статті 42 Закону (щодо визначення виключного переліку видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню);

пункту 3 частини першої статті 43 Закону (щодо забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання як одного із основних принципів ліцензування у сфері телекомунікацій);

частини другої статті 49 Закону (ліцензіатом з власної вини не виконуються Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням НКРЗ від 10.12.2009 № 1789 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за № 19/17314 (далі – Ліцензійні умови);

частини восьмої статті 49 Закону (процедура продовження терміну дії ліцензії може бути застосована тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону),

частини першої статті 53 Закону (щодо плати за видачу, продовження терміну дії ліцензій);

пункту 6 Прикінцевих положень Закону (ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, які були видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом визначеного в них терміну);

постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 № 773 (щодо визначення розміру плати за видачу та продовження терміну дії ліцензій на провадження діяльності в сфері телекомунікацій на види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до Закону) та Ліцензійних умов, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІНКОМ-3000» (34832752, м. Київ) ), за заявою № 2957-Л (вхідний НКРЗІ № 13583 від 13.12.2016) у продовженні строку дії ліцензії серії АВ № 501067 від 06.04.2010 на надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку з використанням лише технології ІР-телефонії на території України у зв’язку з невиконанням ліцензіатом вимог пунктів 3.28, 4.1, 4.5 Ліцензійних умов, що встановлено актом перевірки від 18.07.2014 № 197/пос/15-1 та не виконання розпорядження НКРЗІ від 06.08.2014 №41/р «Про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій». 

2. Департаменту ліцензування в установленому порядку вручити або надіслати товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІНКОМ-3000» примірник № 2 цього рішення.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

В.о. Голови НКРЗІ

О.Скляров