Рішення № 627 від 29.11.2016
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 15.12.2015 № 658 (із змінами), такі зміни:  

1.1) розділ «Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів» доповнити новими пунктом 4 згідно з додатком;

1.2) у розділі «Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»:

1.2.1) у пункті 8 графу «Вид та назва проекту регуляторного акта» викласти у такій редакції:

«Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України»;

1.2.2) у пункті 12 у графі «Строки підготовки» цифри «II-III» замінити цифрами «II-IV».

2. Департаменту забезпечення діяльності розмістити на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет оновлений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затверджений рішенням НКРЗІ від 15.12.2015 № 658 (із змінами), оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський