Рішення № 520 від 04.10.2016
Про проведення координаційної зустрічі щодо присвоєнь радіочастот

Відповідно до пунктів 3.8 та 3.9 Положення про порядок взаємодії органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства оборони України від 25.06.2013 № 338/435, рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 25.06.2013 № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 за № 1192/23724, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), з урахуванням листа Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) від 22.09.2016 № 80/09/13079,
ВИРІШИЛА:

1. УДЦР провести координаційну зустріч щодо присвоєнь радіочастот.

2. За результатами координаційної зустрічі УДЦР підготувати звіт про участь у координаційній зустрічі і разом з документами з питань міжнародної координації присвоєнь радіочастот, підписаними учасниками зустрічі, у десятиденний строк у паперовому та електронному вигляді подати до НКРЗІ.

3. Відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції (далі – ВМПЄІ) в установленому порядку подати це рішення та Технічне завдання на проведення багатосторонньої зустрічі технічних експертів адміністрацій зв’язку чорноморських країн зі змін Плану частотних виділень GE06D в смузі частот 470-694 МГц, м. Київ, 12-13 жовтня 2016 року на погодження до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

4. Пункти 1 та 2 цього рішення набирають чинності з дня, наступного за днем його погодження з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
5. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет після набрання ним чинності.

6. ВМПЄІ забезпечити у тижневий строк надсилання отриманих від УДЦР звітних матеріалів до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Генерального штабу Збройних Сил України.

 

 

Голова НКРЗІ

О.Животовський