Рішення № 13 від 12.01.2016
Про відмову у продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 5009, виданої ТОВ «ММДС-Україна»

Відповідно до статті 37 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ММДС-Україна» (30358804, м. Київ), за заявою № 2185/4 (вхідний НКРЗІ № 9707 від 17.12.2015), у продовженні терміну дії ліцензії № 5009 від 03.05.2006 (дублікат № 5009 від 05.10.2007) для радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції цифрової інформації, телевізійного зображення та передавання звуку

Регіони
користування
радіочастотним
ресурсом

Смуги (номінали)
радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц

Полтавська, Хмельницька, Волинська, Кіровоградська, Рівненська та Черкаська області

2500,0...2516,0; 2684,0...2700

8,0 х 4 = 32,0

Харківська область

2652,0...2660,0; 2684,0...2692,0

8,0 х 2 = 16,0

Тернопільська область

2660,0...2668,0; 2684,0...2692,0

8,0 х 2 = 16,0

Запорізька область

2548,0...2556,0; 2580,0...2588,0; 2628,0...2636,0; 2684,0...2692,0

8,0 х 4 = 32,0

Закарпатська область

2644,0...2660,0

8,0 х 2 = 16,0

Київська область

2508,0...2516,0; 2692,0...2700,0

8,0 х 2 = 16,0

Загальна ширина смуги, МГц

288,0

у зв’язку з невиконанням ліцензіатом з власної вини умов, зазначених у ліцензії (порушенням вимог пункту 3.3 та підпункту 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517).

2. Департаменту ліцензування в установленому порядку вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення.

3. Управлінню забезпечення діяльності:
- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський