Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації» (станом на 29.12.2015)

Розробник проекту: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Мета прийняття рішення:

На виконання пункту 131 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р для спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (а саме визначення права оператора мобільного зв’язку самостійно проводити натурні випробування, а в разі недосягнення згоди між операторами щодо результатів вимірів — можливості залучення Українського державного центру радіочастот) шляхом внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 26 липня 2007 р. № 854, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за № 930/14197.

Інформація про оприлюднення:

Рішенням НКРЗІ від 14.07.2015 № 359 було прийнято за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації».

Проект рішення розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет 15.07.2015 з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. Зазначений проект рішення було схвалено рішенням НКРЗІ від 02.09.2015 № 451 та направлено на погодження до Державної регуляторної служби України та Антимонопольного комітету України.

До НКРЗІ надійшли зауваження та пропозиції до даного проекту рішення від голови Комісії з питань науки та ІТ Українського союзу промисловців і підприємців Пєтухова І.М. та Української Асоціації операторів зв’язку «Телас». Дотримуючись принципу прозорості та врахування громадської думки, визначеному статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в НКРЗІ було доопрацьовано Порядок з урахуванням наданих пропозицій та зауважень та рішенням від 29.12.2015 № 689 схвалила доопрацьований проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації».

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації» (станом на 29.12.2015)

Аналіз регуляторного впливу