Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України»

Розробник проекту:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Мета прийняття рішення:

Проект нормативно-правового акта розроблено з метою спрощення процедур розподілу, присвоєння номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, видачі дозволів на його використання, а також для приведення Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 01.06.2007 № 769, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за № 679/13946, у відповідність до вимог Закону України «Про телекомунікації» та Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в частині скасування обов’язкової вимоги для операторів телекомунікацій щодо отримання на платній основі оригіналів чинних висновків спеціалізованої установи, яка визначена рішенням Національної комісії, щодо виділення номерного ресурсу та скорочених номерів, а також щодо переоформлення номерного ресурсу при переході з аналогового фрагменту нумерації в цифровий.

Інформація про оприлюднення:

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України» оприлюднене 08 травня 2015 року на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет за адресою: http://www. nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність», підрубриці «Регуляторні акти».

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати поштою за адресою розробника: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, НКРЗІ та на електронні адреси: bratitsa@nkrzi.gov.ua,mom@nkrzi.gov.ua з дня його оприлюднення до 8 червня 2015 року.

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України», який прийнято за основу рішенням НКРЗІ від 06.05.2015 № 247.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України».