Рішення № 110 від 27.02.2015 Про результати тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 24.09.2013 № 625 та зареєстрованого в Мін’юсті України 14.10.2013 за № 1754/24286 (зі змінами), Умов тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 28.10.2014 № 730 (із змінами, внесеними рішеннями НКРЗІ від 18.11.2014 № 761 та від 01.12.2014 № 782), погоджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 1181-р,  за результатами тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, який проведено відповідно до рішення НКРЗІ від 09.12.2014 № 802 (далі – тендер), а також враховуючи протоколи від 23.02.2015 № 7/1, № 7/2 та № 7/3 засідань Тендерної комісії з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий  стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах  радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, утвореної рішенням НКРЗІ від 09.12.2014 № 803 (далі – тендерна комісія), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензії суб’єктам господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

1.1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТЕЛІТ» (22859846, м. Київ), за заявою № 1818/1 від 18.02.2015, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)», (Висновок № 1-2840 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 19.02.2015), строком на 15 років (протокол засідання тендерної комісії від 23.02.2015 № 7/1).
Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1920 1935/2110-2125.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 30,0.
Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 810,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
-    початок користування - жовтень 2015 року;
-    повне освоєння – квітень 2020 року.
На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування радіочастотним ресурсом України:
«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:
1) забезпечити дотримання Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.03.2010 № 147 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.04.2010 за № 277/17572, з використанням радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» на територіях відповідно до  Умов тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 28.10.2014 № 730, погоджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 1181-р;
2) спільно з користувачем(ами) радіочастотного ресурсу, який(і) застосовує(ють) радіотехнологію, щодо якої здійснюються заходи з конверсії у певних смугах радіочастот (суб’єктом(ами) конверсії) протягом двох місяців після оголошення переможця тендеру погодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому визначені строки та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗІ про укладення договору(ів) конверсії;
3) по закінченню робіт з проведення конверсії подати до НКРЗІ засвідчену належним чином копію акта здачі-приймання робіт, виконаних за договором конверсії;
4) на перехідний період до завершення конверсії використовувати радіочастотний ресурс відповідно до законодавства спільно зі спеціальними користувачами;
5) фінансувати в установленому порядку витрати, пов'язані із конверсією радіочастотного ресурсу України у відповідних смугах радіочастот, додатково до вартості ліцензії.
Ця ліцензія анулюється у разі застосування згідно із Законом України «Про санкції» стосовно ліцензіата відповідних санкцій.».

Повідомити заявника про:
1) розмір плати за видачу ліцензії відповідно до протоколу засідання тендерної комісії від 23.02.2015 № 7/1, який становить 3 355 400 000,00 (три мільярди триста п’ятдесят п’ять мільйонів чотириста тисяч) грн.;
2) те, що для виконання умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами загальних користувачів приймальні тракти базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку ІМТ-2000 (UMTS/FDD) мають забезпечувати мінімізацію завадового впливу від радіоелектронних засобів радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ», що працюють у смузі радіочастот 1980 – 2000 МГц;
3) необхідність вжиття заходів з урахуванням частини восьмої статті 46 Закону України «Про телекомунікації» з метою отримання в установленому законодавством порядку ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України, яка надаватиме право на використання радіотехнології (у разі відсутності такої ліцензії).

1.2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МТС УКРАЇНА» (14333937, м. Київ), за заявою № 1825/1 від 18.02.2015, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)», (Висновок № 1-2847 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 19.02.2015), строком на 15 років (протокол засідання тендерної комісії від 23.02.2015 № 7/2).
Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1950 1965/2140-2155.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 30,0.
Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 810,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
-    початок користування – жовтень 2015 року;
-    повне освоєння – квітень 2020 року.
На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування радіочастотним ресурсом України:
«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:
1) забезпечити дотримання Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.03.2010 № 147 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.04.2010 за № 277/17572, з використанням радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» на територіях відповідно до  Умов тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 28.10.2014 № 730, погоджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 1181-р;
2) спільно з користувачем(ами) радіочастотного ресурсу, який(і) застосовує(ють) радіотехнологію, щодо якої здійснюються заходи з конверсії у певних смугах радіочастот (суб’єктом(ами) конверсії) протягом двох місяців після оголошення переможця тендеру погодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому визначені строки та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗІ про укладення договору(ів) конверсії;
3) по закінченню робіт з проведення конверсії подати до НКРЗІ засвідчену належним чином копію акта здачі-приймання робіт, виконаних за договором конверсії;
4) на перехідний період до завершення конверсії використовувати радіочастотний ресурс відповідно до законодавства спільно зі спеціальними користувачами;
5) фінансувати в установленому порядку витрати, пов'язані із конверсією радіочастотного ресурсу України у відповідних смугах радіочастот, додатково до вартості ліцензії.
Ця ліцензія анулюється у разі застосування згідно із Законом України «Про санкції» стосовно ліцензіата відповідних санкцій.».

Повідомити заявника про:
1) розмір плати за видачу ліцензії відповідно до протоколу засідання тендерної комісії від 23.02.2015 № 7/2 який становить 2 715 000 000,00 (два мільярди сімсот п'ятнадцять мільйонів) грн.;
2) те, що для виконання умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами загальних користувачів приймальні тракти базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку ІМТ-2000 (UMTS/FDD) мають забезпечувати мінімізацію завадового впливу від радіоелектронних засобів радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ», що працюють у смузі радіочастот 1980 – 2000 МГц;
3) необхідність вжиття заходів з урахуванням частини восьмої статті 46 Закону України «Про телекомунікації» з метою отримання в установленому законодавством порядку ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України, яка надаватиме право на використання радіотехнології (у разі відсутності такої ліцензії).

1.3. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (21673832, м. Київ), за заявою № 1823/1 від 18.02.2015, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)», (Висновок № 1-2845 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 19.02.2015), строком на 15 років (протокол засідання тендерної комісії від 23.02.2015 № 7/3).
Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1965 1980/2155-2170.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 30,0.
Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 810,0.
Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:
-    початок користування – жовтень 2015 року;
-    повне освоєння – квітень 2020 року.
На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування радіочастотним ресурсом України:
«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:
1) забезпечити дотримання Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.03.2010 № 147 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.04.2010 за № 277/17572, з використанням радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» на територіях відповідно до  Умов тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 28.10.2014 № 730, погоджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 1181-р;
2) спільно з користувачем(ами) радіочастотного ресурсу, який(і) застосовує(ють) радіотехнологію, щодо якої здійснюються заходи з конверсії у певних смугах радіочастот (суб’єктом(ами) конверсії) протягом двох місяців після оголошення переможця тендеру погодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому визначені строки та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗІ про укладення договору(ів) конверсії;
3) по закінченню робіт з проведення конверсії подати до НКРЗІ засвідчену належним чином копію акта здачі-приймання робіт, виконаних за договором конверсії;
4) на перехідний період до завершення конверсії використовувати радіочастотний ресурс відповідно до законодавства спільно зі спеціальними користувачами;
5) фінансувати в установленому порядку витрати, пов'язані із конверсією радіочастотного ресурсу України у відповідних смугах радіочастот, додатково до вартості ліцензії.
Ця ліцензія анулюється у разі застосування згідно із Законом України «Про санкції» стосовно ліцензіата відповідних санкцій.».

Повідомити заявника про:
1) розмір плати за видачу ліцензії відповідно до протоколу засідання тендерної комісії від 23.02.2015 № 7/3, який становить 2 700 000 000,00 (два мільярди сімсот мільйонів) грн.;
2) те, що для виконання умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами загальних користувачів приймальні тракти базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку ІМТ-2000 (UMTS/FDD) мають забезпечувати мінімізацію завадового впливу від радіоелектронних засобів радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ», що працюють у смузі радіочастот 1980 – 2000 МГц;
3) необхідність вжиття заходів з урахуванням частини восьмої статті 46 Закону України «Про телекомунікації» з метою отримання в установленому законодавством порядку ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України, яка надаватиме право на використання радіотехнології (у разі відсутності такої ліцензії).

2. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

3. Управлінню фінансового забезпечення забезпечити повернення тендерних гарантій:
всім учасникам тендера за відповідними лотами, за винятком переможців за цими лотами, протягом 10 робочих днів після оформлення цього рішення;
переможцям тендера за відповідними лотами протягом 10 робочих днів після сплати ними запропонованих цін за ліцензії.

4. Департаменту регулювання та ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати оформлення цього рішення:
забезпечити надсилання (видачу) учасникам повідомлення про прийняте рішення за результатами тендера;
повідомити переможців тендера про розмір плати за видачу ліцензій відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

5. Департаменту забезпечення діяльності:
 -   надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
 - оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський