Перелік питань для перевірки знання Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.
2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3.Форма правління в Україні (стаття 5).
4.Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6.Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7.Найважливіші функції держави (стаття 17).
8.Державні символи України (стаття 20).
9.Конституційне право на працю (стаття 43).
10.Конституційне право на освіту (стаття 53).
11.Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12.Конституційне право на охорону здоров`я (стаття 49).
13.Обов`язки громадянина України (статті 65-68).
14.Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15.Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16.Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17.Державний бюджет України (стаття 96).
18.Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19.Повноваження Президента України (стаття 106).
20.Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21.Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22.Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23.Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24.Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25.Система судів в Україні (стаття 125).
26.Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27.Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28.Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
29.Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30.Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31.Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
32.Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33.Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII

1.Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).
2.Право на державну службу (стаття 4).
3.Основні принципи державної служби (стаття 3).
4.Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5.Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).
6.Основні права державних службовців (стаття 11).
7.Обмеження, пов`язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
8.Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
9.Присяга державних службовців (стаття 17).
10.Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
11.Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
12.Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
13.Просування по службі державного службовця (стаття 27).
14.Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
15.Підстави припинення державної служби (стаття 30).
16.Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
17.Оплата праці державного службовця (стаття 33).
18.Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).
19.Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
20.Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
21.Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).