Звіт про задоволення запитів на отримання публічної інформації за 2013 рік

З 1 січня по 31 грудня 2013 року до НКРЗІ надійшов 61 запит на отримання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Із загальної кількості запитів отримано електронною поштою - 21, поштою - 40, факсом або телефоном запити не надходили.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 34, від ЗМІ - 8 запитів, від об’єднань громадян та організацій - 19 запитів.

Найбільшу кількість запитів - 34 - надіслали громадяни та юридичні особи із м. Київ.

За видом запитувана у НКРЗІ інформація розподілилась наступним чином:

щодо надання послуг Інтернет - 8;
щодо структури та діяльності НКРЗІ - 13;
щодо ліцензування РЧР - 30;
щодо номерного ресурсу - 7;
щодо послуг поштового зв’язку - 3.

На всі запити НКРЗІ надавала відповіді у встановлений законодавством термін (до 5 днів).

 

Відділ взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ