Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

Затверджено
Наказ Голови НКРЗІ від 16.11.2012 № 201/нк

1. Інформація про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі – НКРЗІ)
1.1. Функції, повноваження, основні завдання НКРЗІ.
1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови, членів НКРЗІ, керівника Апарату, керівників самостійних структурних підрозділів, помічників та радників.
1.3. Положення про департаменти, управління, відділи, сектори.

2. Інформація про діяльність НКРЗІ (загальні питання)
2.1. Регламент НКРЗІ.
2.2. Інформація про порядок денний засідань НКРЗІ, про конференції, семінари, форуми, «круглі столи» тощо, які проводяться НКРЗІ.
2.3. Інформація про рішення НКРЗІ, прийняті у ході засідань, що проходять у формі відкритих слухань.
2.4. Інформація про Порядок участі у засіданні НКРЗІ громадян України та іноземних громадян, представників суб’єктів ринку зв’язку та інформатизації, громадських організацій та засобів масової інформації.
2.4.Оголошення, повідомлення для операторів, провайдерів телекомунікацій.
2.5. Інформація про порядок надання адміністративних послуг НКРЗІ.
2.6. Новини, прес-релізи, вітання Голови НКРЗІ.

3. Інформація про нормотворчу діяльність НКРЗІ
3.1. Тексти проектів нормативно-правових актів, що розроблені НКРЗІ та підлягають громадському обговоренню.
3.2. Висновки за результатами юридичної експертизи до проектів рішень НКРЗІ.
3.3. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них.
3.4. Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
3.5. Звіти про виконання планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, річні звіти НКРЗІ.
3.6. Інформація щодо громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що розроблені НКРЗІ та підлягають громадському обговоренню.

4. Інформація про оголошення щодо оскарження нормативно-правових актів

5. Відповіді на звернення юридичних осіб та громадян

6. Рішення НКРЗІ

7. Накази Голови НКРЗІ (крім внутрішньоорганізаційних)

8. Інформація про діяльність дорадчих органів, створених НКРЗІ
8.1. Інформація про роботу Громадської ради НКРЗІ.
8.2. Інформація про роботу Науково-експертної ради НКРЗІ.
8.3. Інформація про роботу Науково-технічної ради НКРЗІ.

9.Інформація про доступ до публічної інформації
9.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні НКРЗІ.
9.2. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.
9.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

10. Інформація щодо організації державного нагляду
10.1. Щоквартальні плани перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування.
10.2. Інформація щодо результатів державного нагляду за квартал.
10.3. Інформація щодо планів здійснення державного ринкового нагляду

11. Інформація щодо державного регулювання та ліцензування
11.1. Інформація щодо реєстрації та ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій, роз’яснення щодо заповнення Повідомлення суб’єкта господарювання, який бажає (здійснює) діяльність у сфері телекомунікацій.
11.2. Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
11.3.Реєстр виданих ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
11.4.Список суб’єктів господарювання, що внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
11.5. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування.
11.6.Інформаційні роз’яснення про проведення сертифікації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

12. Інформація щодо діяльності у сфері зв’язку
12.1. Інформація про розподіл операторам телекомунікацій ідентифікаційних кодів мереж рухомого (мобільного) зв’язку, національних ідентифікаційних кодів мереж, кодів операторів глобальних телекомунікаційних послуг, кодів альтернативного вибору мережі фіксованого телефонного зв’язку.
12.2. Щорічні орієнтовні переліки показників якості, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій.
12.3.Каталог пропозицій про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування.
12.4. Повідомлення операторів про укладання договорів про взаємоз’єднання та ліквідацію взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування.
12.5. Повідомлення операторів про вилучення з каталогу пропозицій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.
12.6. Зразки заповнення звіту про використання номерного ресурсу та звіту про якість телекомунікаційних послуг.
12.7. Перелік органів з сертифікації технічних засобів телекомунікацій.

13. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби
13.1. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.
13.2. Перелік та зразки документів для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців.
13.3. Перелік питань для перевірки знання Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
13.4. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЗІ та її структурних підрозділів.

14. Інформація щодо стратегії розвитку інформаційного суспільства та інформатизації
14.1. Інформація щодо основних засад розвитку інформаційного суспільства та перелік основоположних документів у зазначеній сфері.
14.2. Узагальнена інформація щодо стану реалізації основних завдань НКРЗІ з питань державного регулювання у сфері інформатизації та інформаційного суспільства.

15. Інформація з питань координації загальнодержавних проектів з інформатизації
15.1. Інформація щодо загальнодержавних проектів з інформатизації.
15.2. Узагальнена інформація щодо стану реалізації НКРЗІ питань координації загальнодержавних проектів з інформатизації.

16. Інформація з питань економічного аналізу
16.1. Перелік ринків телекомунікаційних послуг в Україні.
16.2. Реєстр форм звітності операторів телекомунікацій.
16.3. Реєстри операторів за формами звітності.

17.Інформація з міжнародного співробітництва
17.1. Узагальнена інформація щодо стану реалізації міжнародних проектів за участю НКРЗІ.
17.2. Узагальнена інформація щодо міжнародного співробітництва в сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку, в тому числі в напрямку європейської інтеграції.

18. Інформація з питань фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення
18.1. Витяги з річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік.
18.2. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду та зведені плани спеціального фонду за бюджетними програмами НКРЗІ.
18.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм.
18.4. Інформація, пов`язана з проведенням процедур закупівель послуг, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
18.5. Інформація щодо організації пропускного режиму до приміщень НКРЗІ.

19. Інформація з питань бухгалтерського обліку

20. Робота із споживачами та зверненнями громадян
20.1. Інформація щодо захисту прав споживачів телекомунікаційних послуг.
20.2. Інформація щодо «гарячої» телефонної лінії НКРЗІ.
20.3. Інформація щодо роботи із зверненнями громадян.
20.4. Графік особистого прийому громадян Головою та членами НКРЗІ.
20.5. Графік роботи громадської приймальні.

21. Інформація про платні адміністративні послуги, що надаються НКРЗІ
21.1. Перелік платних адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ.
21.2. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та правила їх оформлення.