Головний спеціаліст з проведення внутрішнього аудиту

 

ЧУЧКОВ Сергій Валерійович
 

044 202 00 24 s.chuchkov@nkrzi.gov.ua

         

Основні функції головного спеціаліста з проведення внутрішнього аудиту

Надання Голові НКРЗІ об’єктивних і належних висновків та рекомендацій щодо:

  • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
  • удосконалення системи управління;
  • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;
  • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності НКРЗІ та УДЦР.