Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Сем‘янків Степан Михайлович

044-202-00-24

semjankiv@nkrzi.gov.ua

Основні функції головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи, охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

 

1. В межах наданих повноважень бере участь у розробленні положень, інструкцій, планів, інших актів з охорони праці, мобілізаційної роботи та цивільної оборони, що діють у межах НКРЗІ.

2. Забезпечує фахову підтримку рішень Голови НКРЗІ з питань охорони праці, мобілізаційної роботи та цивільної оборони.

3. Організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров`ю працівників НКРЗІ.

4. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, що належать до сфери управління НКРЗІ.

5. Розробляє і погоджує плани дій з цивільної оборони та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

6. Організовує виконання в НКРЗІ законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної роботи та цивільної оборони.

7. Проводить з працівниками НКРЗІ вступний інструктаж з охорони праці.

8. У разі необхідності розглядає питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства.

9. Забезпечує доведення до працівників НКРЗІ нормативно-правових актів з охорони праці, що поширюються на НКРЗІ, а також посібниками, навчальними матеріалами з цих питань.

10. Спільно з представниками структурних підрозділів НКР3І і за участю представників Ради трудового колективу здійснює контроль за дотриманням працівниками НКРЗІ вимог законів та інших нормативно-правових актів, положень та актів з охорони праці, що діють у межах НКРЗІ.

11. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.