Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Завідувач сектору

ДОЛГІЙ Антон Олегович

044 202 00 23 a.dolhii@nkrzi.gov.ua

Основні функції Сектору з питань запобігання та виявлення корупції:

1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.

2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЗІ, підготовки заходів щодо їх усунення.

3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню.

5. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) порядку.

6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі на державному підприємстві «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР).
 
7. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в УДЦР.

8. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону.