Відділ документального забезпечення та контролю

Начальник відділу

Пасічник Людмила Григорівна

044 278 11 83

kabmin_doc@nkrzi.gov.ua

Основні функції Відділу документального забезпечення та контролю

1. Забезпечення в НКРЗІ єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах НКРЗІ.

2. Організація документообігу, реєстрація та ведення обліку документів, здійснення контролю за своєчасним розглядом та проходженням документів в НКРЗІ.

3. Забезпечення впровадження та контроль за дотриманням структурними підрозділами НКРЗІ вимог Інструкції з діловодства НКРЗІ, регламентів та національних стандартів.

4. Організація збереження документаційного фонду та користування ним, формування справ, їх зберігання та підготовки для передачі до Національного архівного фонду.