Управління персоналу

Начальник управління

Шапран Олена Юріївна

044 202 00 18

o.shapran@nkrzi.gov.ua

Основні функції Управління персоналу

1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у НКРЗІ.

2. Забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом.

3. Забезпечення організаційного розвитку НКРЗІ.

4. Добір персоналу НКРЗІ.

5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.

6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

7. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.