Департамент забезпечення діяльності

Директор департаменту

Овчаренко Олександр Михайлович

044 202 00 17

oam@nkrzi.gov.ua

Основні функції Департаменту забезпечення діяльності

1. Організаційне забезпечення засідань НКРЗІ, консультативних та інших дорадчих органів НКРЗІ, нарад, інших комунікативних заходів. 

2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності НКРЗІ.

3. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності НКРЗІ, у тому числі забезпечення функціонування, розвитку, супроводження та визначення організаційних засад користування інформаційно-аналітичною системою НКРЗІ.

4. Забезпечення видання НКРЗІ офіційного друкованого бюлетеня і публікацій у ньому нормативно-правових актів, відомостей, передбачених законодавством України, та іншої інформації з питань діяльності НКРЗІ. Забезпечення оприлюднення інформації про діяльність НКРЗІ, організація у встановленому порядку доступу до публічної інформації, якою володіє НКРЗІ, та її оприлюднення.

5. Здійснення заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики з питань державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв’язку.

6. Здійснення організаційних заходів та робіт із забезпечення кібербезпеки електронної інформаційно-комунікаційної інфраструктури НКРЗІ.