Відділ з міжнародних питань та європейської інтеграції

 

Головний спеціаліст відділу

Ковтун Владислава Володимирівна

v.kovtun@nkrzi.gov.ua

 

 

 

Основні функції Відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції

  1. Забезпечення виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері зовнішніх зносин у рамках діяльності НКРЗІ.
  2. Участь у забезпеченні діяльності НКРЗІ щодо міжнародної координації та міжнародного захисту частотних присвоєнь України, участі у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до повноважень НКРЗІ, організація в установленому порядку виконання їх рішень.
  3. Забезпечення здійснення НКРЗІ співробітництва з відповідними міжнародними організаціями та органами регулювання у сфері телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку іноземних держав.
  4. Забезпечення в установленому порядку участі НКРЗІ у підготовці проектів міжнародних договорів України, підготовка пропозицій та супроводження укладання відповідно до закону міжнародних договорів міжвідомчого характеру.
  5. Координація та супроводження діяльності в межах компетенції НКРЗІ, пов’язаної з реалізацією стратегії інтеграції України до ЄС, а також участі у переговорному процесі зі створення зон вільної торгівлі та щодо діяльності у Світовій організації торгівлі.
  6. Розроблення проектів нормативно-правових актів за напрямом співпраці у рамках міжнародного співробітництва в галузі зв’язку, інформатизації та інформаційного суспільства у межах компетенції Відділу.
  7. Координація та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги, проектів двостороннього та багатостороннього співробітництва в Апараті НКРЗІ.
  8. Забезпечення організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в НКРЗІ та супроводження роботи з ними.
  9. Забезпечення відповідно до законодавства дотримання на рівні міжнародних вимог дипломатичного протоколу при супроводжені заходів міжнародного характеру в Україні, з питань, що належать до компетенції НКРЗІ.