Департамент правового забезпечення

Директор департаменту

Бакіров Євген Олексійович

044 202 00 15

bakirov@nkrzi.gov.ua

Основні функції Департаменту правового забезпечення

1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства НКРЗІ як колегіальним органом, її Головою, Апаратом НКРЗІ, підприємствами, які належать до сфери управління НКРЗІ, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2. Безпосереднє розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів.

3. Проведення юридичної, гендерно-правової та антидискримінаційної експертиз проектів нормативно-правових актів та інших документів правового характеру.

4. Дотримання в діяльності НКРЗІ засад, принципів та вимог державної регуляторної політики.

5. Спрямування, координація правової роботи на підприємствах, які належать до сфери управління НКРЗІ, у тому числі у їх філіях, представництвах.

6. Представлення інтересів НКРЗІ в судах та інших юрисдикційних органах.