Департамент економічного регулювання

Директор департаменту

Барабін Андрій Юрійович

044 202 00 31

a.barabin@nkrzi.gov.ua

Основні функції Департаменту економічного регулювання

Участь у забезпеченні створення НКЕК умов для ефективного функціонування та розвитку сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, зокрема шляхом проведення географічних оглядів та оприлюднення їх результатів, забезпечення регулювання НКЕК цін (тарифів) на послуги у сферах електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку у випадках та в порядку, встановлених законом.

Участь у забезпеченні сприяння НКЕК відкриттю ринків у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до електронних комунікаційних послуг шляхом здійснення заходів попереднього регулювання оптових та роздрібних ринків.

Участь у забезпеченні сприяння НКЕК взаємовигідній інтеграції ринків електронних комунікацій України з відповідними ринками інших держав, зокрема, в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема в частині ринкового регулювання та проведення географічних оглядів, встановлення середньозваженого значення максимальних тарифів за завершення з’єднання в мобільному зв’язку, інтеграції роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування в Європейському Союзі, зокрема щодо режиму внутрішнього ринку для роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

Участь у забезпеченні захисту прав споживачів щодо отримання послуг належної якості відповідно до вимог законодавства в частині здійснення заходів із забезпечення можливості доступу, створення умов доступності універсальних електронних комунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою  до 50 грамів і поштових карток.

Участь в організації заходів із забезпечення НКЕК інвестиційної привабливості розвитку інфраструктури, ринків у сферах електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку в частині регулювання економічних умов доступу до інфраструктури, встановлення тарифів за доступ до кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж та тарифів на роботи/послуги державного підприємства, що перебуває у сфері управління НКЕК.

Участь у забезпеченні сприяння НКЕК розвитку конкуренції на ринках електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку в частині накладення, зміни чи скасування регуляторних зобов’язань, спрямованих на розвиток економічної конкуренції.

Участь у забезпеченні інших завдань, передбачених законами України «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок», «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах