Управління інформатизації

Начальник Управління

Дорохова Олександра Миколаївна

044 202 00 16

o.dorohova@nkrzi.gov.ua

Основні функції Управління інформатизації

 1. Формування пропозицій щодо забезпечення проведення єдиної державної політики з питань державного регулювання у сфері інформатизації та інформаційного суспільства.

 2. Дослідження та підготовка пропозицій за результатами аналізу регуляторного впливу нормативно-правових актів у сфері інформатизації.

 3. Формування пропозицій щодо забезпечення рівних умов діяльності суб’єктів господарювання на ринку ІКТ, а також оцінки та прогнозного аналізу розвитку ринку ІКТ.

 4. Розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері інформатизації та розвитку інформаційного суспільства.

 5. Здійснення заходів щодо збору, накопичення, систематизації та аналізу  оперативної і періодичної інформації з основного кола показників, що характеризують стан розвитку ринку ІКТ.

 6. Участь в опрацюванні питань, що розглядаються Міжнародним союзом електрозв’язку та іншими міжнародними та регіональними організаціями, в частині розвитку інформаційного суспільства та у підготовці відповідних пропозицій.

 7. Формування пропозицій щодо обліку, документування та автоматизації управлінських процесів НКРЗІ та Державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

 8. Забезпечення адміністрування та технічної підтримки інформаційних ресурсів, обчислювальної мережі НКРЗІ, засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення НКРЗІ.

 9. Забезпечення в межах повноважень організації безперебійного функціонування системи електронного документообігу національного масштабу DOCS.UA, впровадженої в НКРЗІ, та виконання робіт з впровадження електронного цифрового підпису.

 10. Здійснення заходів щодо автоматизації управлінських процесів НКРЗІ, впровадження у діяльність НКРЗІ автоматизованої системи управління контентом.

 11. Здійснення організації та координації робіт, пов’язаних із комплексним захистом інформації в автоматизованих системах НКРЗІ, необхідність захисту якої визначається законодавством, здійснення заходів з підтримки необхідного рівня захищеності інформації та інформаційних ресурсів НКРЗІ.