Представники НКРЗІ взяли участь у навчальній поїздці до Національного органу з управління та регулювання у сфері комунікацій Румунії

22-23 жовтня 2018 року у м. Бухарест (Румунія) відбулася навчальна поїздка представників НКРЗІ до Національного органу з управління та регулювання у сфері комунікацій Румунії (ANCOM) на тему: «Досвід країн ЄС щодо державного регулювання та управління у сфері ІКТ, розвитку послуг інформаційного суспільства» в рамках інструменту технічної допомоги TAIEX.

У ході заходу  експерти НКРЗІ мали змогу ознайомитись з питаннями щодо:

  • структури та функціональних завдань ANCOM;
  • досвіду ANCOM зі збору статистичних даних;
  • загальних аспектів державного регулювання та управління в сфері ІКТ, розвитку послуг інформаційного суспільства на території Румунії;
  • законодавчого закріплення положень мережевого нейтралітету в Румунії відповідно до Регламенту (ЄС) № 2015/2120 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 року, що встановлює заходи стосовно доступу до відкритого Інтернету та вносить зміни до Директиви 2002/22/ЄС про універсальну послугу і права користувачів, пов’язані з електронними комунікаційними мережами і послугами;
  • законодавчої імплементації вимог Директиви (ЕС) 2015/1535 Європейського парламенту та Ради від 9 вересня 2015 року, що встановлює порядок надання інформації у сфері технічних регламентів і послуг інформаційного суспільства.

Участь у навчальній поїздці також  сприяла практичному ознайомленню з реалізацією виконання положень директив ЄС та національного законодавства Румунії  в частині державного регулювання та управління у сфері ІКТ, та розвитку послуг інформаційного суспільства.

В подальшому, набутий досвід, інформація та рекомендації, отримані під час навчального візиту, будуть використані у поточній роботі НКРЗІ при підготовці пропозицій щодо удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють вищенаведені питання.