Засідання від 15.05.2014

15 травня 2014 року відбулося чергове засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет «Український мережевий інформаційний центр».

Основними питаннями, що планувалися до розгляду на засіданні були:

1. Інформація представника Служби безпеки України щодо наявності факту, обставин та результати розслідування відносно твердження

Пєтухова І.М. стосовно підробки протоколів засідання КР ОП УМІЦ.

2. Обговорення персональної відповідальності членів Координаційної Ради ОП УМІЦ за систематичне неприйняття участі у чергових засіданнях.

3. Обговорення питання щодо уточнення організаційно-правової форми унітарного підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет».

4. Погодження кандидатури Дмитришина В.С. на посаду члена Комісії з досудового вирішення доменних спорів.

5. Затвердження змін до Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів (щодо персональної відповідальності членів Комісії за систематичну неявку на засідання).

6. Різне:

- заслуховування інформації секретаря КР ОП УМІЦ щодо торгової марки «УКР».

- заслуховування Голови Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ Котенка Г.М. стосовно роботи, що проводиться у напрямку розробки проекту змін до Статуту ОП УМІЦ.

За результатами засідання було вирішено:

1. Прийняти інформацію представника СБУ до відома.

2. Створити робочу групу з представників організацій – членів КР ОП УМІЦ з розробки проекту змін до статуту ОП УМІЦ, у 2-х тижневий термін від дати проведення 20-го засідання КР ОП УМІЦ.

3. Голові КР ОП УМІЦ Яцуку П.П. у триденний термін звернутися до організацій - членів КР ОП УМІЦ щодо визначення представників для включення до робочої групи з розробки проекту змін до статуту ОП УМІЦ.

4. Зобов’язати Голову КР ОП УМІЦ направити листи до організацій – членів КР ОП УМІЦ, представники яких систематично відсутні на засіданнях КР ОП УМІЦ, з запитом про підтвердження повноважень чинних представників, або пропозиціями по їх заміні.

та інше.

Протокол засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств «Українського мережевого інформаційного центру» від 15.05.2014 № 20.