Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування»

Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування».

Розробник проекту: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Мета прийняття рішення є приведення Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03.11.2005 № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854, у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» та адаптація законодавства України до вторинного законодавства Європейського Союзу.

Інформація про оприлюднення:
проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування», буде оприлюднений 1 липня 2014 року на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzі.gov.ua у рубриці "Про Комісію >> Діяльність НКРЗІ >> Регуляторна діяльність НКРЗІ >> Регуляторні акти".

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування» просимо надсилати до НКРЗІ в електронному вигляді на e-mail: o.kuznetsov@nkrzi.gov.ua та на поштову адресу: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.