Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасових правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету”

Розробник проекту: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ).

Мета прийняття рішення:


Метою прийняття нормативно-правового акта є розроблення та встановлення єдиних правил доступу до житлового фонду всіх форм власності для організації та проведення відповідних робіт для забезпечення доступу споживачів до мережі Інтернет та отримання інших телекомунікаційних послуг.

Інформація про оприлюднення:

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасових правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету” після повторного схвалення оприлюднено 04 квітня 2014 року на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці “Регуляторна діяльність”, підрубриці “Повідомлення про офіційне оприлюднення”.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб до проекту зазначеної постанови Кабінету Міністрів України просимо надсилати до НКРЗІ протягом місяця з дня оприлюднення в електронному вигляді на e-mail: pan@nkrzi.gov.ua та на поштову адресу: вул. Хрещатик, 22 м. Київ, 01001.