Семінар на тему “Інтеграційні платформи IBM”

11 жовтня проведено семінар “Огляд інтеграційного портфоліо IBM” за участю представників IBM Ukraine та НКРЗІ. Серед учасників цього заходу були присутні:

від IBM Ukraine:
Євген Пасічнюк керівник напрямку WebSphere, IBM Ukraine;
Андрій Васильченко технічний спеціаліст WebSphere;
від НКРЗІ:
Шестак Іван Михайлович керівник Апарату НКРЗІ;
Котенок Григорій Михайлович директор Департаменту координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ;
представники Департаменту координації загальнодержавних проектів з інформатизації та Департаменту стратегії розвитку інформаційного суспільства та інформатизації НКРЗІ.

В ході семінару було розглянуто:
основні проблеми інтеграції в державному секторі (існування великої кількості різноманітних інформаційних систем, баз даних, взаємопов’язаних функціоналів, з’єднань типу “точка-точка”;
дублювання програм і інформації;
відсутність гарантії надійності та загальних стандартів для обміну інформацією;
тривалість і складність інтеграції нових додатків; складність побудови процесів);

шляхи вирішення зазначених проблем:
використання інтеграційної шини – проміжного програмного забезпечення (WebSphere ESB), що забезпечує централізований і уніфікований обмін повідомленнями між різними інформаційними системами на засадах сервіс-орієнтованої архітектури (WebSphere використовує відкриті стандарти XML). WebSphere ESB реалізована на С++;
перехід до сервіс-орієнтованої архітектури – SOA (модульний підхід до розробки програмного забезпечення, заснований на використанні розподілених, слабо пов`язаних замінних компонентів, оснащених стандартизованими інтерфейсами для взаємодії за стандартизованими протоколами).

Також було наведено приклади використання інтеграційної платформи IBM у державній, фінансовій та інших сферах.

Фахівці IBM продемонстрували демо-версію роботи в інформаційному середовищі з потоками даних від різних інформаційних систем, основні засади застосування модульного принципу (вузли обробки повідомлень), можливості використання даних від різноманітних систем без необхідності їх перепрограмування.