Проекти електронного урядування в Україні

В Україні запровадження механізмів та інструментів електронного урядування було закладено прийняттям законів України «Про Національну програму інформатизації» та «Про Основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». В них визначено низку заходів, спрямованих на впровадження електронного урядування, але без чіткого визначення етапності робіт, їх взаємозв’язку, ресурсного забезпечення, кінцевих очікуваних результатів тощо.
З метою визначення основних засад розвитку електронного урядування в Україні відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» було схвалено Концепцію розвитку електронного урядування в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р) та затверджено План заходів щодо реалізації цієї концепції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р).
Крім того, завдання на 2012 рік стосовно побудови електронного урядування визначені Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі – План дій). В переважній більшості, ці завдання стосуються розробки та видання саме нормативно-правових актів, що говорить про превалювання формування державної політики у сфері інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, а не забезпечення реалізації цієї політики. Разом з тим, зазначеним вище Указом Президента України закладено виконання інших заходів, які не передбачені планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування, хоча також сприятимуть розбудові електронного урядування, зокрема: запровадження електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків» із забезпеченням доступу платників податків до інформації про заборгованість зі сплати податків, можливості електронного декларування в режимі реального часу.
Крім зазначених документів нормативно-правова база України налічує низку актів інформаційного законодавства різного рівня – від законів до відомчих наказів, що безпосередньо впливають на забезпечення функціонування систем електронного урядування в Україні.
Враховуючи все вищезазначене та з метою врахування загальнодержавних пріоритетів, здійснення конкретних заходів з реалізації окремих ключових проектів, що посилять взаємодію органів державної влади під час побудови загальнодержавної системи електронного урядування і на виконання доручення Президента України від 03.07.2012 № 1-1/1759 щодо забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо розбудови електронного урядування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), розробила План заходів щодо створення та забезпечення функціонування систем електронного урядування (далі – План заходів), який вводиться в дію розпорядженням Кабінету Міністрів України.
План заходів прийнято за основу рішенням НКРЗІ від 09.08.2012 № 403 та рішенням НКРЗІ від 22.11.2012 № 610 схвалено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо створення та забезпечення функціонування систем електронного урядування» (далі – проект розпорядження).
Проект розпорядження погоджено з заінтересованими державними органами та внесено установленим порядком на розгляд Кабінету Міністрів України.
До плану заходів включено завдання і заходи, передбачені Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», що дозволить виконати їх у системі електронного урядування як необхідні сучасні електронні сервіси.
Прийняття Плану заходів вирішує питання:

1. Виділення окремих завдань різних планів заходів в єдиний план цілісного проекту електронного урядування.

2. Визначення межі проекту в базовому, мінімально достатньому складі для початкового функціонування.

3. Визначення пріоритетів, етапності (послідовності) та термінів виконання базових систем проекту.

Прийняття акта дозволить забезпечити реалізацію Плану заходів щодо створення та забезпечення функціонування систем електронного урядування, за результатами виконання якого Україна отримає розвиток електронної демократії задля досягнення європейських стандартів якості електронних державних послуг, відкритість та прозорість влади для громадян, громадських організацій та бізнесу, створення фундаменту для участі громадян у прийнятті державних рішень, посилення впливу на формування і реалізацію державної політики, вирішення питань державного та місцевого значення, посилення участі громадян в управлінні державою, посилення прозорості та підзвітності державних органів громадянам.