Національна інформаційно-комунікаційна інфраструктура України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, розробила проект Концепції створення національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури України (далі – Концепція).
Зазначений проект Концепції рішенням НКРЗІ від 20.09.2012 № 473 було прийнято за основу та опубліковано на веб-сайті Комісії для отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Документ визначає основні принципи, напрями і завдання розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури України в умовах перебудови інформаційного суспільства.
Концепція є інструментом реалізації державної політики у сфері ІКТ щодо координації діяльності державних органів та підприємств, установ і організацій, спрямованої на її функціонування і розвиток.
Головною ідеєю Концепції є об`єднання процесів інформатизації та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури як складових частин єдиного організму - інформаційного суспільства. Протягом останніх років в Україні відбувається інтенсивна інформатизація більшості сфер людської життєдіяльності, яка зумовлює необхідність визначення організаційних, методичних і технологічних принципів і національних стандартів використання інформаційних технологій.
Подальший успішний розвиток інформатизації і перебудова інформаційного суспільства в країні залежить від принципів створення єдиної платформи та уніфікації стандартів, які регламентують роботу у віртуальному світі.
Концепція НІКІ має окреслити основні принципи та роль держави (фактично, у ролі та завданнях державного регулятора ринку), у регулюванні послуг у межах інтерфейсів « влада для бізнесу», «влада для громадянина», «бізнес для бізнесу», «бізнес для громадянина», «громадянин для громадянина».
Основні цілі створення, забезпечення функціонування та розвитку НІКІ співпадають із цілями розвитку інформаційного суспільства в Україні, а саме:

  • підвищення стійкості розвитку, конкурентоспроможності економіки, добробуту і якості життя громадян;
  • зміцнення державних гарантій реалізації прав громадян, створення рівних можливостей для доступу до інформації;
  • підвищення ефективності та прозорості державного, регіонального та муніципального управління;
  • підвищення якості соціального захисту, охорони здоров`я, освіти, культури, охорони навколишнього середовища тощо;
  • створення умов для збереження і розвитку культурної різноманітності та самобутності народів, що проживають в Україні;
  • протидію загрозам використання ІКТ для нанесення шкоди національним інтересам України.

Основними стратегічними напрямками створення і розвитку НІКІ є:

  • формування єдиного інформаційного простору, в тому числі для вирішення завдань соціального захисту, медичного обслуговування населення, підвищення якості освіти, забезпечення потреб державного управління, правопорядку, оборони країни і національної безпеки;
  • забезпечення суб`єктів інформаційного суспільства сучасними високоякісними інформаційними та комунікаційними послугами;
  • забезпечення інтеграції НІКІ до глобальної інформаційної інфраструктури.