Інформація щодо типових порушень в галузі зв’язку, які найчастіше виявлялись за результатами заходів державного нагляду, проведених у ІV кварталі 2014 року (станом на 31.12.2014)

НКРЗІ звертає увагу учасників ринку на найбільш поширені порушення вимог законодавства в галузі зв’язку, які були виявлені в ході проведення перевірок, проведених у ІV кварталі 2014 року. Переважна більшість виявлених порушень пов`язана із неналежним виконанням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо: дотримання правил надання та отримання телекомунікаційних послуг; ненадання до НКРЗІ звітів та іншої  інформації в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством; здійснення експлуатації РЕЗ без відповідних дозволів на експлуатацію та інші.

Узагальнена інформація про виявлені порушення вимог законодавства про телекомунікації наведена у таблиці 1 та діаграмі 1.

Таблиця 1

Недотримання вимог законодавства про телекомунікації

Види порушень

Відсоток виявлених порушень

1.

порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

50,0

2.

ненадання звітів та іншої  інформації, визначених законодавством

13,8

3.

договори між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг не відповідають основним вимогам договору про надання телекомунікаційних послуг, установлених НКРЗІ

9,2

4.

використання технічних засобів та обладнання без документів про підтвердження відповідності, без проектної документації

4,5

5.

порушення вимог законодавства при використанні номерного ресурсу

4,5

6.

порушення вимог законодавства при наданні в користування кабельної каналізації електрозв’язку

4,5

7.

установлення телекомунікаційного  обладнання   без договору з власником приміщення

4,5

8.

недотримання вимог законодавства при укладенні договорів про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж 

4,5

9.

недотримання строку подання до НКРЗІ інформації про усунення порушень на виконання вимог припису

4,5

Всього:

100

 

Діаграма 1

Інформація про виявлені порушення ліцензійних умов при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій наведена у таблиці 2 та діаграмі 2.

Таблиця 2

Порушення ліцензійних умов при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій

Вид порушень

Відсоток виявлених порушень

1.

порушення Ліцензійних умов при використанні номерного ресурсу

50

2.

недотримання обов’язкових вимог до договору про взаємоз’єднання стосовно передбачення зобов’язання сторін щодо організації резервних, альтернативних маршрутів

50

Всього:

100

Діаграма 2

За результатами заходів державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України у смугах радіочастот загального користування та участі у проведенні спільних заходів в 4-му кварталі 2014 року  було виявлено порушення вимог законодавства про радіочастотний ресурс України, інформація про які наведена у таблиці 3 та діаграмі 3.

Таблиця 3

Недотримання вимог законодавства про радіочастотний ресурс України

Вид порушень

Відсоток виявлених порушень, %

1.

користування радіочастотним ресурсом без дозволів на експлуатацію РЕЗ.

98,0

2.

користування радіочастотним ресурсом без ліцензії та без відповідних дозволів на експлуатацію РЕЗ.

1,0

2.

недотримання умов, визначених в дозволі на експлуатацію РЕЗ

1,0

Всього:

100

  Діаграма 3

Інформація про виявлені порушення ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України наведена у таблиці 4 та діаграмі 4.

                                                                                                                      Таблиця 4

Порушення ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України

Вид порушень

Відсоток виявлених порушень

1.

здійснення експлуатації РЕЗ без відповідного дозволу на експлуатацію

33,3

2.

недотримання термінів початку та повного освоєння РЧР за ліцензією

33,3

3.

встановлених радіоелектронних засобів без наявності висновків щодо електромагнітної сумісності цих РЕЗ

22,2

4.

використання не в повному обсязі радіочастотного ресурсу, визначеного у ліцензії, у визначені ліцензією терміни

11,1

Всього:

100

 Діаграма 4

НКРЗІ сподівається, що надана інформація буде корисною для всіх суб`єктів ринку та сприятиме зменшенню загальної кількості порушень у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.


Інформація щодо типових порушень в галузі зв’язку, які найчастіше виявлялись за результатами заходів державного нагляду, проведених у ІV кварталі 2014 року (станом на 31.12.2014) у форматі PDF