Державний нагляд за ринком електронних комунікацій та за користуванням радіочастотним спектром України

Закон України «Про електронні комунікації»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Кодекс України про адміністративні правопорушення України (статті 1 - 212-20)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв`язку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 №1244 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»

Рішення НКРЗІ від 30.07.2013 №487 «Про затвердження Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 02.08.2007 № 874», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 № 1426/23958

Рішення НКРЗІ від 27.02.2018 № 117 «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.03.2018 за № 325/31777

Постанова НКЕК від 21.12.2022 № 259 «Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення, усунення та/або припинення дії джерел радіозавад та їх документального оформлення за заявами користувачів», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.02.2023 за № 283/39339

Рішення НКРЗІ від 26.12.2017 № 670 «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 № 94/31546

Постанова НКЕК від 13.07.2022 № 103 «Про затвердження форм розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.07.2022 №855/38191

Постанова НКЕК від 13.07.2022 №104 «Про затвердження форм актів, що складаються за результатами позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.07.2022 № 844/38180

Постанова НКЕК від 05.10.22 №179 «Про затвердження Порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я та ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів радіочастотного спектра», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.22 за № 1457/38793