Державний нагляд за ринком телекомунікацій та за користуванням радіочастотним ресурсом України

Закон України «Про електронні комунікації»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Кодекс України про адміністративні правопорушення України (статті 1 - 212-20)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв`язку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 191 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»

Рішення НКРЗІ від 30.07.2013 №487 «Про затвердження Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 02.08.2007 № 874», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 № 1426/23958

Рішення НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 №92/22624

Рішення НКРЗІ від 27.02.2018 № 117 «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.03.2018 за № 325/31777

Рішення НКРЗ від 19.04.2007 № 695 «Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 № 829/14096

Рішення НКРЗІ від 26.12.2017 № 670 «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 № 94/31546