ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Рішення № 561 від 26.11.2019 "Про затвердження Змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019 року за № 1292/34263

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24.06.2015 № 355 «Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 872/27317.

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14.04.2017 № 244 «Про затвердження Технологічного процесу взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування»

Рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 429 «Про затвердження Порядку надання послуги національного роумінгу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.09.2011 за № 1077/19815

Рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869

Рішення НКРЗІ № 607 від 28.11.2017 "Про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі"

Рішення НКРЗІ від 31.07.2015 №394 "Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів", зареєстроване в Мністарстві юстиції України 21.08.2015 за № 1019/27464

Рішення НКРЗІ від 16.10.2018 №  543 "Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2018 р. за № 1247/32699

Рішення НКРЗІ від 11.12.2018 № 640 "Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 17.01.2019 № 54/33025