Інші судові рішення

НКЕК здійснює свою діяльність на підставі, зокрема, законів України «Про електронні комунікації», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку». Зазначеними актами не передбачено повноважень НКЕК щодо зобов’язання постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг здійснювати заходи із блокування (закриття) доступу до веб-ресурсів.

Оскільки ні нормами Кримінального процесуального кодексу України, ні Законом України «Про електронні комунікації», ні іншим законодавством не передбачено безпосереднього виконання НКЕК ухвал слідчих суддів, а також за відсутності в законодавстві чіткого механізму контролю (державного нагляду) з боку НКЕК за виконанням постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг відповідних ухвал, НКЕК не має повноважень щодо виконання чи здійснення контролю за виконанням таких ухвал.

Разом з цим, інформацію про такі ухвали НКЕК розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет в порядку інформування, про що повідомляє листами суб’єктів, які надсилають такі ухвали.

Наголошуємо, що питання щодо накладення арешту на майно, виконання відповідних ухвал у межах кримінальних проваджень регулюються Главою 17 Кримінального процесуального кодексу України та зокрема статтею 175 цього Кодексу, в якій зазначено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.


Ухвали, що надійшли до НКРЗІ