Інші судові рішення

НКРЗІ, як колегіальний орган з часу його створення і дотепер не приймала жодних рішень щодо закриття (блокування) доступу до Telegram-каналів, інших вебресурсів тощо

НКРЗІ здійснює свою діяльність на підставі, зокрема, законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, та здійснює у визначеній сфері повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю). Зазначеними актами не передбачено повноважень НКРЗІ щодо зобов’язання операторів, провайдерів телекомунікацій здійснювати заходи із блокування (закриття) доступу до веб-ресурсів.

Оскільки ні нормами Кримінального процесуального кодексу України, ні Законом України «Про телекомунікації», ні іншим законодавством не передбачено безпосереднього виконання НКРЗІ ухвал слідчих суддів, а також за відсутності в законодавстві чіткого механізму контролю (державного нагляду) з боку НКРЗІ за виконанням операторами, провайдерами телекомунікацій відповідних ухвал, НКРЗІ не має повноважень щодо виконання чи здійснення контролю за виконанням таких ухвал.

Разом з цим, інформацію про такі ухвали НКРЗІ розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет в порядку інформування, про що повідомляє листами суб’єктів, які надсилають такі ухвали.

Наголошуємо, що питання щодо накладення арешту на майно, виконання відповідних ухвал у межах кримінальних проваджень регулюються Главою 17 Кримінального процесуального кодексу України та зокрема статтею 175 цього Кодексу, в якій зазначено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.


Ухвали, що надійшли до НКРЗІ