Рішення № 844 від 23.12.2014
Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2015 року за № 201/26646

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням абзацу другого підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України  від 15 грудня 2005 року № 1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України», Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, що додається.
2. Департаменту регулювання та ліцензування подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови НКРЗІ

О.Скляров