Рішення № 851 від 30.12.2014
Про переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, виданих ПрАТ «ДОРІС»

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:

1.1. Приватному акціонерному товариству «ДОРІС» (22000319, м. Маріуполь Донецької області), за заявою № 1742/2 (вхідний НКРЗІ № 10710 від 17.12.2014), ліцензію № 6220 від 07.12.2010 для широкосмугового радіодоступу стандарту IEEE 802.16 (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, терміном дії до 20.04.2017.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5590,0…5630,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.
На бланку ліцензії зазначити:
«1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 6220 від 07.12.2010, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України приватному акціонерному товариству «ДОРІС», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.
2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5331 від 20.04.2007:
- початок користування: жовтень 2007 року;
- повне освоєння: жовтень 2008 року.»
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.2. Приватному акціонерному товариству «ДОРІС» (22000319, м. Маріуполь Донецької області), за заявою № 1743/2 (вхідний НКРЗІ № 10711 від 17.12.2014), ліцензію № 7535 від 13.12.2013 для широкосмугового радіодоступу(радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, терміном дії до 02.03.2019.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2401,0…2483,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 82,0.
На бланку ліцензії зазначити:
«Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 7535 від 13.12.2013, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації приватному акціонерному товариству «ДОРІС», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.3. Приватному акціонерному товариству «ДОРІС» (22000319, м. Маріуполь Донецької області), за заявою № 1744/2 (вхідний НКРЗІ № 10712 від 17.12.2014), ліцензію № 7406 від 13.08.2013 для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, терміном дії до 12.08.2018.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Донецька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 10727,0…10783,0; 11257,0…11313,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 56,0 х 2 = 112,0.
На бланку ліцензії зазначити:
«1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 7406 від 13.08.2013, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації приватному акціонерному товариству «ДОРІС», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.
2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 7406 від 13.08.2013:
- початок користування: березень 2014 року;
- повне освоєння: травень 2014 року.»
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.4. Приватному акціонерному товариству «ДОРІС» (22000319, м. Маріуполь Донецької області), за заявою № 1745/2 (вхідний НКРЗІ № 10713 від 17.12.2014), ліцензію № 6222 від 07.12.2010 для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, терміном дії до 31.08.2015.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Донецька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5300,0…5350,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 50,0.
На бланку ліцензії зазначити:
«1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 6222 від 07.12.2010, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України приватному акціонерному товариству «ДОРІС», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.
2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗ № 104 від 11.03.2011:
- початок користування: квітень 2011 року;
- повне освоєння: червень 2011 року.»
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.5. Приватному акціонерному товариству «ДОРІС» (22000319, м. Маріуполь Донецької області), за заявою № 1746/2 (вхідний НКРЗІ № 10714 від 17.12.2014), ліцензію № 6255 від 28.01.2011 для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, терміном дії до 01.03.2016.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Донецька область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2402,0…2482,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 80,0.
На бланку ліцензії зазначити:
«Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 6255 від 28.01.2011, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України приватному акціонерному товариству «ДОРІС», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.6. Приватному акціонерному товариству «ДОРІС» (22000319, м. Маріуполь Донецької області), за заявою № 1747/2 (вхідний НКРЗІ № 10715 від 17.12.2014), ліцензію № 7405 від 13.08.2013 для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, терміном дії до 12.08.2018.
Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.
Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 10727,0…10783,0; 11257,0…11313,0.
Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 56,0 х 2 = 112,0.
На бланку ліцензії зазначити:
«1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 7405 від 13.08.2013, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації приватному акціонерному товариству «ДОРІС», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.
2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 7405 від 13.08.2013:
- початок користування: березень 2014 року;
- повне освоєння: травень 2014 року.»
Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

3. Департаменту регулювання та ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензій та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

В.о. Голови НКРЗІ

О.Скляров