Cфера інформатизації

Дані за 2014 - 2016 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції

1. За даними Держстату України за І квартал 2016 року обсяг реалізованих послуг споживачам підприємствами за видами економічної діяльності «Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг» та «Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку» склав 7,69 млрд. грн. (6,4% від загального обсягу реалізованих послуг), що на 34,9% більше ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг реалізованих послуг споживачам підприємствами за видами економічної діяльності

"Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг"

та "Ремонт комп`ютерів і обладнання зв`язку, млрд. грн.

2.За даними Держстату України за І квартал 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції за видом діяльності «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» склав 2,570 млрд. грн. (0,7% від всієї реалізованої продукції), що на 57,3% більше ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції за видом діяльності «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції», млрд. грн.

За січень-квітень 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції за видом діяльності «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» склав 3,16 млрд. грн. (0,6% від всієї реалізованої продукції), що на 46,3% більше ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг нових замовлень на виробництво промислової продукції за видом діяльності «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» за І квартал 2016 року становив 1,341 млрд. грн., що на 25,9% менше ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг нових замовлень на виробництво промислової продукції за видом діяльності «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» за січень-квітень 2016 року становив 1,73 млрд. грн., що на 21,7% менше ніж за аналогічний період 2015 року.

3. За даними Держстату України у квітні 2016 року ціни на виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції порівняно з квітнем 2015 року зросли на 8%. При цьому в порівнянні з березнем 2016 року ціни на виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції зросли на 0,1%.

4. За даними Держстату за 2015 рік частка сфери ІТ у ВВП склала 1,61%.

Частка ІТ сфери у ВВП, %

5. За даними Держстату України за І квартал 2016 року обсяг експорту комп’ютерних та інформаційних послуг становив 321,1 млн. дол. США, що на 19,9% більше ніж за аналогічний період 2015 року. При цьому імпорт зазначених послуг за І квартал 2016 року становив 54,8 млн. дол. США, що на 11,8% більше ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяги експорту та імпорту комп’ютерних та інформаційних послуг

У загальному обсязі українського експорту послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги за І квартал 2016 року склали 17,5% (386,4 млн. дол. США), а зазначені послуги імпорту – 8,3% (91,2 млн. дол. США).

В структурі експорту послуг до країн ЄС у 2015 році послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги склали 18,5% (у 2014 році – 17,1%).

6. За даними Держстату України за 2015 рік обсяг роздрібного товарообороту комп’ютерів, периферійного устаткування, програмного забезпечення склав 3,41 млрд. грн. або 0,7% від усього роздрібного товарообороту, що на 6,6% менше ніж за 2014 рік.

Обсяг роздрібного товарообороту комп’ютерів, периферійного устаткування,
програмного забезпечення

7.За даними Держстату України за 2015 рік обсяг оптового товарообороту підприємств за видом економічної діяльності «Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням» склав 33,09 млрд. грн. (2,7% від загального оптового товарообороту), що на 112,7% більше ніж за 2014 рік. При цьому обсяг роздрібного товарообороту підприємств за видом економічної діяльності «Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням в спеціалізованих магазинах» склав 0,85 млрд. грн. (0,2% від загального роздрібного товарообороту), що на 46,6% більше ніж за 2014 рік.

Обсяг оптового та роздрібного товарообороту підприємств за видами економічної діяльності «Оптова/роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням», млрд. грн.

8.За даними Держстату України за І квартал 2016 року освоєно (використано) капітальних інвестицій (за видами активів) у програмне забезпечення та бази даних на суму 1,01 млрд. грн., що склало 44,3% від інвестицій у нематеріальні активи та 2% від загального обсягу освоєних капітальних інвестицій за видами активів. У порівнянні з І кварталом 2015 року сума освоєних (використаних) капітальних інвестицій збільшилась на 40,3%.

Освоєно (використано) капітальних інвестицій (за видами активів) у програмне забезпечення та бази даних, млрд. грн.

За даними Держстату України за І квартал 2016 року обсяг капітальних інвестицій за видом економічної діяльності «Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг» склав 262,2 млн. грн. (0,5% від загального обсягу капітальних інвестицій) і у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зменшився на 1%; за видом промислової діяльності «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» склав 85,5 млн. грн. (0,5% від загального обсягу капітальних інвестицій) і збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 52,2%.

Станом на 01.04.2016 року обсяг залучених в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в підприємства за видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» становив 2,25 млрд. дол. США або 5,3% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, що на 0,1% менше ніж станом на 01.01.2016 року.

9.За даними Держстату України за 2015 рік обсяг продажу товарів через мережу Інтернет підприємствами роздрібної торгівлі склав 2,59 млрд. грн. або 0,5% від усього роздрібного товарообороту, що на 6,6% більше ніж за 2014 рік.

Найбільша частка продажу товарів через мережу Інтернет у розрізі регіонів в Україні припадає на м. Київ і становить 1,62 млрд. грн. або 62,5% від загального продажу товарів через мережу Інтернет.

10. За результатами проведеного Держстатом України вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІV кварталі 2015 року із загальної кількості домогосподарств 50,1% мали витрати на користування послугами мережі Інтернет вдома (47,6% домогосподарств - у ІV кварталі 2014 року).

11. За даними МОН та Держстату України, показник щодо кількості учнів на один комп’ютер у 2011 році становив 27 учнів, у 2012 – 25, у 2013– 21, у 2014 – 17, у 2015 -16. Для порівняння: у США та Європі в середньому 1 персональний комп’ютер – на 2-4 учня.

Кількість учнів на один комп’ютер

12. За даними Держстату за 2008–2014 рр. динаміка забезпеченості домогосподарств персональними комп’ютерами та ноутбуками має позитивний характер.

Комп’ютерізація домогосподарств

13. За даними Держстату України у І півріччі 2014 року на ринку нефінансових послуг за основним видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» працювало 5,07 тис. підприємств – юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, що становить 9,6% від загальної кількості підприємств на ринку нефінансових послуг (тобто кожне десяте підприємство). Кожний десятий працівник, зайнятий у сфері послуг, надавав послуги у сфері інформації та телекомунікацій.

У І півріччі 2014 р. послуги за видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» (електрозв’язок) є другими за значимістю у загальному обсязі послуг, реалізованих підприємствами, та складають 23,7%.

14. За результатами проведеного Держстатом України обстеження щодо використання інформаційно ‐ комунікаційних технологій у 2015 році користувалися у своїй роботі комп’ютерами 95,2% підприємств (у 2014р. – 93,4%) та мали доступ до мережі Інтернет – 93,3% (у 2014р. – 91,0%).

Найвищий рівень комп'ютеризації показали підприємства, що здійснювали фінансову та Страхову діяльність – 98,9% від загальної кількості підприємств, які взяли участь в обстеженні (у 2014р. – 95,8%).

Із загальної кількості підприємств, які використовували комп’ютери, 61,9% користувались локальною комп’ютерною мережею (у 2014 році – 58,1%), а розширену корпоративну комп’ютерну мережу мало кожне сьоме підприємство (у 2014р. – кожне шосте). Як і у 2014 році, майже кожне третє таке підприємство мало бездротовий доступ для своєї локальної комп’ютерної мережі, кожне четверте використовувало власний внутрішній веб‐сайт, який функціонував у корпоративній комп’ютерній мережі (Інтранет).

Із загальної кількості підприємств, що використовували мережу Інтернет, 67,5% (у 2014р. – 65,9%) підприємств застосовували широкосмуговий доступ, кожне третє підприємство мало мобільний широкосмуговий та комутований доступ через телефонну лінію (Dial‐Up або ISDN), що відповідає рівню 2014 року.

15. За даними Держстату України у 2014 роців Україні налічувалось 114,36 тис. суб’єктів господарювання різних форм власності за видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації», що на 32,4 % більше ніж в 2013 році.

Кількість зайнятих працівників на цих суб’єктах господарювання у 2014 році становила 306,3 тис. осіб, що на 2,8 % більше ніж в 2013 році та майже 3,5% від всього зайнятого населення держави.

За даними Держстату України станом на 18.07.2014 року в Україні налічувалось 9523 суб’єкта господарювання, які здійснювали діяльність у сфері інформаційних технологій, зокрема, 2727 підприємств - за основним видом діяльності «Комп’ютерне програмування», 1392 підприємства - за основним видом діяльності «Консультування з питань інформатизації» та 1359 підприємства - за основним видом діяльності «Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням».

За даними Держстату України за січень-квітень 2016 року:

- середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» становила 9157 грн.;

- середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видом економічної діяльності у промисловості «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» становила 6444 грн.

16.За даними Держстату України в 2015 році інноваційною діяльністю в промисловості займалися 824 підприємства, або 17,3% обстежених промислових. У розрізі видів економічної діяльності слід виокремити, зокрема, підприємства з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 37,5% (у 2014 році – 34,0%).

У 2015 році на інновації підприємства витратили 13,8 млрд. грн., що на 79% більше ніж у 2014 році, у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 11,1 млрд. грн., що становило більше ніж 80 % обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності (у 2014 році – 66,5%).