Про Науково-експертну раду НКРЗІ

На засіданні 27 грудня 2012 року Комісія, керуючись відповідними положеннями, затвердила склад та керівництво Науково-експертної ради НКРЗІ. Головою Науково-експертної ради НКРЗІ затверджено Андрія Омельченка, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного та трудового права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Науково-експертна рада НКРЗІ об’єднала вчених та експертів із багаторічним досвідом роботи у телекомунікаційній галузі та міцними зв’язками із представниками світової спільноти. Комісія очікує від складу Науково-експертної ради НКРЗІ консультаційну та експертну підтримку в разі вирішення проблемних питань, які виникають під час регулювання сфери зв’язку та інформатизації, пропозицій стосовно вдосконалення законодавства, в питаннях міжнародного співробітництва, в разі прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів, які розробляються НКРЗІ.


Листи із зверненнями до Голови Науково-експертної ради НКРЗІ Омельченка А.В. надсилати на адресу:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, к. 642.

Електрона адреса Науково-експертної ради НКРЗІ: ner@nkrzi.gov.ua


Інформація щодо діяльності Науково-експертної ради НКРЗІ за 2013 рік знаходиться на сайті nkrzi.gov.ua


Положення про Науково-експертну раду НКРЗІ

Склад Науково-експертної ради НКРЗІ