Про Науково-технічну раду НКРЗІ

На засіданні 27 грудня 2012 року Комісія, керуючись відповідними положеннями, затвердила склад та керівництво Науково-технічної ради НКРЗІ. Головою Науково-технічної ради НКРЗІ затверджено члена НРКЗІ Ірину Поліщук. До складу Ради також увійшли члени НКРЗІ Ігор Сиротенко та Олена Уласенко.

Сьогодні галузь телекомунікацій має величезний потенціал, у тому числі і науково-технічний, який має бути в повній мірі задіяний з метою надання імпульсу розвитку ІКТ як однієї з основних складових економіки України. Персональний склад Науково-технічної ради НКРЗІ сформовано із висококваліфікованих представників наукових установ, вищих навчальних закладів та інших установ, підприємств і організацій, діяльність яких пов’язана зі сферою телекомунікацій. Результати наукових досліджень, експертні оцінки, пропозиції та рекомендації науково-технічної еліти становлять ґрунтовну основу для формування стратегії розвитку галузі та визначення його основних векторів. Досвід та здобуття вітчизняних провідних фахівців галузі – це надбання країни, що має слугувати основою для формування та ефективної реалізації науково-технічної політики НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.


Листи із зверненнями до Науково-технічної ради НКРЗІ надсилати на адресу:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, к. 642.


Інформація щодо діяльності Науково-технічної ради НКРЗІ за 2013 рік знаходиться на сайті nkrzi.gov.ua.


Положення про Науково-технічну раду НКРЗІ

Регламент Науково-технічної ради НКРЗІ

Склад Науково-технічної ради НКРЗІ


План роботи Науково-технічної ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері зв`язку та інформатизації на 2014 рік

РІШЕННЯ №8 від 7 лютого 2014 року Затвердження Плану роботи Науково-технічної ради НКРЗІ на 2014 рік

РІШЕННЯ №9 від 7 лютого 2014 року Щодо організаційних питань роботи Науково-технічної ради на 2014 рік

РІШЕННЯ № 10 від 7 лютого 2014 року Щодо проекту річного звіту НКРЗІ про роботу у 2013 році

РІШЕННЯ № 11 від 7 лютого 2014 року Щодо стану розвитку автоматизованої системи радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування в Україні