Про Громадську раду НКРЗІ

На своєму засіданні 13 грудня 2012 року Комісія прийняла рішення про затвердження складу та керівництва Громадської ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації. Пропозиції Голові НКРЗІ на розгляд та затвердження складу надійшли від ініціативної групи, яка надала їх відповідно до Положення про Громадську раду та за результатами рішення загальних зборів громадськості, що відбулися 07 грудня 2012 року.

Головою Громадської ради НКРЗІ затверджено Коляденка Володимира Адольфовича - представника від Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, першим заступником голови – Ошерова Леоніда Михайловича – представника від Української асоціації операторів зв`язку «Телас», заступником – Орєхова Олександра Арсенійовича – представника від Асоціації «Інформаційні технології України», секретарем – Клікіча Анатолія Васильовича – представника від Ради конкурентоспроможності України.


Листи із зверненнями до Голови Громадської ради НКРЗІ п. Коляденка В.А. надсилати на адресу

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, к. 642.
e-mail: gr@nkrzi.gov.ua


Матеріали засідань Громадської ради НКРЗІ за грудень 2012 року та за 2013 рік знаходяться в архіві.


Положення про Громадську раду НКРЗІ

Регламент Громадської ради НКРЗІ

Склад та робочі органи органи Громадської ради НКРЗІ

Матеріали засідань

План роботи Громадської ради НКРЗІ на 2014 рік