Порядок участі у засіданні НКЕК

Порядок участі у засіданні
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації


Дорадчі органи

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі – Порядок) та Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Пунктом 1 Порядку визначено, що цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Водночас, відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про телекомунікації» НКРЗІ є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України; НКРЗІ не входить в систему органів виконавчої влади, а отже на Комісію не поширюється дія Порядку.

Разом з тим, відповідно до пункту 14 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011, НКРЗІ для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються Комісією.


НКРЗІ сформувала склад Громадської ради

На відкритому засіданні НКРЗІ 27 січня 2015 року було обрано Громадську раду. До її складу увійшло 13 членів - представників інститутів громадянського суспільства.

Головою Громадської ради обрано очільника ради Української асоціації операторів зв’язку «Телас» – Леоніда Ошерова; заступником голови – Тетяну Попову, Голову Правління Інтернет Асоціації України; секретарем – Олену Мініч, керівника проектів громадської організації «Легкий бізнес» («EasyBusiness»)

Серед завдань Громадської ради НКРЗІ - розробка пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до її компетенції, удосконалення роботи НКРЗІ, здійснення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості тощо.

Контакти:

м. Київ - 03680, вул. Солом’янська 3, офіс 808. Тел/факс: 044 248 91 71; 044 248 91 75.


Установчі документи

Склад Громадської Ради

Склад Правління Громадської ради

Склад Постійних комісій Громадської Ради

План роботи Громадської Ради на 2015 рік

Звіт про роботу Громадської ради у 2015 році


Матеріали засідань Громадської Ради та інші документи