Рішення №1582 від 09.07.2009
Про порядок обліку кодів ІМЕІ обладнання, яке виробляється в Україні та містить GSM - модулі

09.07.2009 № 1582

На виконання наказу Голови НКРЗ від 29.5.2009 № 98-нк „Про введення в експлуатацію узагальненої бази даних кодів ІМЕІ мобільних терміналів”, відповідно до рішення НКРЗ від 05.02.2009 №  1339 „Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв” та для забезпечення упорядкування обліку обладнання, яке  містить GSM-модулі та ідентифікується в мережах стільникового зв’язку за кодами ІМЕІ, що виробляється в Україні, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:
   
1. Державному підприємству «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) у випадку звернення виробників обладнання, що містить GSM-модулі, програмування кодів ІМЕІ, в яких здійснюється виробником обладнання на підставі виділеного органом асоціації GSM (ВАВТ) діапазону кодів ІМЕІ, тимчасово, до визначення законодавством, здійснювати внесення до узагальненої бази кодів ІМЕІ вищевказаного обладнання, в такому порядку:
- до узагальненої бази даних вносяться коди ІМЕІ обладнання, що має чинний сертифікат відповідності з урахуванням  GSM-модуля;
- до заяви про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ обладнання, додаються: засвідчена копія рішення облікового органу асоціації GSM про виділення діапазону кодів ІМЕІ; засвідчена копія сертифіката відповідності; довідка про використання кодів ІМЕІ, раніше внесених до  узагальненої бази даних; в електронному вигляді перелік кодів ІМЕ (в форматі, визначеному рішенням НКРЗ від 16.04.2009 № 1462), що плануються до виробництва в наступні три місяці;
- внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ обладнання, що виробляється в Україні, здійснюється у кількості, що не перевищує зазначену в сертифікаті відповідності.
       
2. Департаменту ліцензування та радіочастот спільно з УДЦР до 15.08.2009 підготувати необхідні зміни і доповнення до рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1339.В.о. Голови В. Звєрєв