Рішення №1783 від 10.12.2009
Про використання нерозподіленого прибутку УДЦР

10.12.2009 № 1783

Відповідно до статті 75 Господарського кодексу України та з урахуванням Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213, розглянувши лист Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»    (далі – УДЦР) від 26.11.2009 № 07-01/17772, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. УДЦР утворити фонд розвитку виробництва за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

2. Начальнику УДЦР відобразити зазначену операцію в річній фінансовій звітності за 2009 рік.


Голова C. Колобов